966 r.: Chrzest Polski

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Zakłada się, że Mieszko I przyjął chrzest 14 kwietnia 966 na terenie swojego państwa w Poznaniu, Ostrowie Lednickim lub w Gnieźnie. Osobiste przyjęcie chrztu przez Mieszka I oraz jego ślub z czeską księżniczką Dobrawą w 965 roku uznawane jest za początek polskiej państwowości. Sam proces chrystianizacji trwał do XIII wieku.

Przyjmując chrzest Mieszko I wzmocnił pozycję państwa Polan w chrześcijańskiej Europie, stał się równy władcom chrześcijańskim. Mieszko I umocnił swoją władzę wobec poddanych oraz włączył swoje państwo w krąg zachodniej kultury chrześcijańskiej. Do kraju przybywali duchowni, którzy wtedy jako jedyni potrafili czytać i pisać oraz znali łacinę, którą posługiwano się w kontaktach międzynarodowych.

Wznoszono kościoły i klasztory, które były ośrodkami życia intelektualnego, rozwinęła się też sztuka szeroko dostępna w kościołach. Duchowni przekazali również wiedzę na temat uprawy roli, to właśnie oni nauczyli Polan melioracji podmokłych terenów oraz zastosowania nowych narzędzi czym przyczynili się do rozwoju rolnictwa.

Zobacz więcej: Chrzest Polski.

Dodaj komentarz