Afera przy prywatyzacji Domów Towarowych Centrum (1998)

[Powrót do afer III RP]

Afera przy prywatyzacji Domów Towarowych Centrum.

Afera wybuchła w 1998 roku, gdy NIK zapowiedział, że wystąpi o unieważnienie umowy sprzedaży DT Centrum. Państwowe Domy Towarowe były przedsiębiorstwem państwowym działającym w okresie PRL, które powstało po przekształceniu przez komunistów gospodarki w całkowicie scentralizowaną. Aby to osiągnąć przejęto prywatne fabryki, majątki, gospodarstwa rolne, a także przedsiębiorstwa handlowe. Handel detaliczny miały przejąć Powszechne Domy Towarowe, których nazwę w późniejszym okresie przekształcono w Państwowe Domy Towarowe. W okresie transformacji ustrojowej po roku 1989 dokonano przekształcenia PDT w spółki prawa handlowego.

W 1993 roku udostępniono akcje Domów Towarowych Centrum S.A., a w 1998 roku powstała spółka Galeria Centrum, która przejęła akcje pochodzące z prywatyzacji Domów Towarowych Centrum. Galeria Centrum była częścią koncernu NFI Empik Media & Fashion. Raport NIK z 1998 roku dotyczył właśnie tej sprzedaży i stwierdzał, że DT Centrum zostały sprzedane za rażąco niską cenę stosując złą metodę szacowania wartości spółki. Wycena majątku DT Centrum, dokonana przez doradcę prywatyzacyjnego, była zaniżona,ponieważ nie uwzględniała wartości nieruchomości i gruntów. NIK zarzucił niegospodarność ministrowi skarbu Emilowi Wąsaczowi z AWS, który podpisał umowę o prywatyzacji.

Umowa nie została unieważniona, a prokuratura umorzyła śledztwo z powodu braku dowodów winy. Jednak Sejm w 2005 roku postanowił postawić Wąsacza za tę i dwie inne prywatyzacje PZU i Telekomunikacji Polskiej przed Trybunałem Stanu. Proces w tej sprawie nigdy się jednak nie rozpoczął.

Dodaj komentarz