Maleńki Jezu

[ Powrót do kolęd ]

Universe – „Maleńki Jezu”

Maleńki Jezu

Maleńki Jezu, przychodzisz zbawić świat
Bo na nim ciągle tak wiele jeszcze zła

Refren:
Maleńki Jezu zostań tu
Zamieszkaj w każdym z nas
Niech w naszych sercach żyje Bóg
Na zawsze w każdy czas

Maleńki Jezu, w Betlejem rodzisz się
By wszystkim ludziom otworzyć serce swe

Refren:
Maleńki Jezu zostań tu…

Maleńki Jezu, przychodzisz do nas bo
Dobrym uczynkiem Ty pragniesz zwalczyć zło

Refren:
Maleńki Jezu zostań tu…

Kolęda „Maleńki Jezu” ukazała się na płycie zespołu Universe pod tym samym tytułem. Materiał pierwszy raz dostępny był na kasetach magnetofonowych w 1986 roku. Władze komunistyczne nakazały, by na kasecie znajdował się napis: „Tylko do użytku wewnątrzkościelnego”. W wydanie kaset zaangażowani byli księża z parafii św. Krzysztofa w Tychach. Autorem tekstu kolędy „Maleńki Jezu” jest Mirosław Breguła.