Komunizm

Komunizm (łac. communis – wspólny, powszechny) –  zbiór poglądów ideologicznych i zbudowany na tej podstawie system polityczny dążący do stworzenia bezklasowego społeczeństwa, wprowadzenia zasad egalitaryzmu i zniesienia własności prywatnej. Społeczeństwo komunistyczne miało być ujednolicone pod względem przekonań i zachowań politycznych.

Komunizm od początku wskazywał „obalenie przemocą całego dotychczasowego ustroju społecznego”, w efekcie powstał system zbrodniczy eliminujący siłą wszystkich przeciwników, który przyniósł więcej ofiar niż nazizm. Łączna liczba ofiar komunizmu szacowana jest pomiędzy 85 a 100 milionów ludzi.

« Powrót do Leksykonu