W żłobie leży

[ Powrót do kolęd ]

W żłobie leży

W żłobie leży, któż pobieży
Kolędować Małemu?
Jezusowi, Chrystusowi,
Dziś nam narodzonemu?

Pastuszkowie przybywajcie,
Jemu wdzięcznie przygrywajcie,
Jako Panu naszemu. x2

My zaś sami z piosneczkami
Za wami się śpieszmy,
I tak tego, maleńkiego,
Niech wszyscy zobaczmy:

Jak ubogo narodzony,
Płacze w stajni położony,
Więc go dziś ucieszmy. x2

Naprzód tedy, niechaj wszędy
Zabrzmi świat w wesołości,
Że posłany nam jest dany
Emmanuel w niskości!

Jego tedy przywitajmy,
Z aniołami zaśpiewajmy
Chwała na wysokości! x2

Witaj, Panie, cóż się stanie,
Że rozkosze niebieskie
Opuściłeś a zstąpiłeś
Na te niskości ziemskie ?

Miłość moja to sprawiła,
By człowieka wywyższyła
Pod nieba emipryjskie. x2

Przecz w żłóbeczku, nie w łóżeczku,
Na sianku położony.
Precz z bydlęty, nie z panięty,
W stajni jesteś złożony.

By człęk sianu przyrónany,
Grzesznik bydlęciem nazwany
Przeze Mnie był zbawiony. x2

Twoje państwo i poddaństwo
Jest świat cały, o Boże
Tyś polny kwiat, czemuż Cię świat
Przyjąć nie chce, choć może?

Bo świat doczesne wolności
Zwykł kochać, Mnie zaś w złości
Ściele krzyżowe łoże”. x2

Bardzo popularna i uwielbiana przez najmłodszych polska kolęda, która po dziś dzień cieszy się wielką popularnością.

Wielka jest w tym zasługa przyjemnej melodii nawiązującej do polskiego króla, Władysława IV Wazy i poloneza granego podczas jego koronacji. Autorem „W żłobie leży” jest słynny królewski kaznodzieja i publicysta, Piotr Skarga.