Ojcze nasz

[ Powrót do modlitw ]

Ojcze nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
[Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.]
Amen.

Ojcze nasz (Modlitwa Pańska, Modlitwa wzorcowa) to najstarsza i najważniejsza modlitwa chrześcijan. Według Nowego Testamentu to Jezus przekazał ją swoim uczniom. Jest to modlitwa zarówno chwaląca wspaniałość Boga, jak i mająca formę błagalną. Według Ojców Kościoła stanowi wzór modlitwy chrześcijańskiej.

Wersja łacińska: Pater Noster

Pater noster, qui es in cælis,
sanctificetur nomen Tuum;
adveniat regnum Tuum;
fiat voluntas Tua, sicut in cælo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
[Quia Tuum est regnum et potestas, et gloria in sæcula sæculorum.]
Amen.