Jan Ciechanowski – „Powstanie warszawskie” (2009)

Jan Ciechanowski - Powstanie warszawskieKsiążka Jana Ciechanowskiego „Powstanie warszawskie” jest próbą ustalenia: kiedy, jak i dlaczego autorzy Powstania warszawskiego zdecydowali się opanować Warszawę polskim wysiłkiem, przynajmniej na dwanaście godzin przed wejściem do niej Rosjan, chociaż wiedzieli, że stołecznym oddziałom Armii Krajowej brakowało potrzebnej ku temu broni i amunicji. Chodziło też o ustalanie, w jakim stopniu polityczne, ideologiczne i dyplomatyczne założenia i pociągnięcia władz RP na uchodźstwie i w kraju przyczyniły się do wybuchu Powstania.

Praca ta nie zajmuje się przebiegiem samego Powstania warszawskiego, a czysto wojskowa działalność Armii Krajowej jest uwzględniona i omówiona o tyle, o ile wpływa na politykę walki w stolicy. Książka omawia główne dziedziny życia narodowego w okresie II wojny światowej, jak również przedstawia genezę i rozwój polskiego ruchu oporu. Bada też stosunki między obozem londyńskim a ruchem komunistycznym ze względu na to, że w końcowych latach wojny ugrupowania te wzajemnie ubiegały się o władzę w powojennej Polsce, co wpływało na polityczne decyzje Rządu RP na uchodźstwie.

Jan Ciechanowski był polskim historykiem, mieszkającym po II wojnie światowej w Wielkiej Brytanii. Jako nastolatek walczył w Powstaniu warszawskim, został ranny i dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Był zdecydowanym krytykiem decyzji o wybuchu Powstania warszawskiego:

„Już podczas Powstania zastanawialiśmy się, jak to się stało, że doszło do jego wybuchu. Poszliśmy w bój bez broni. Gdy 1 sierpnia moja kompania nacierała na gmach Sejmu, na 170 ludzi mieliśmy 3 karabiny, 7 pistoletów, 1 pistolet maszynowy strzelający tylko ogniem pojedynczym i 40 granatów. Jak zobaczyliśmy, że właściwie nie mamy broni, to pytaliśmy dowódcę: z czym do gości? Ale byliśmy zdyscyplinowanymi żołnierzami – na rozkaz stanęliśmy do walki i na rozkaz ją zakończyliśmy.”

Książka Jana Ciechanowskiego ukazała się po raz pierwszy w 1971 roku w Wielkiej Brytanii, pierwsza edycja w Polsce miała miejsce w 1984 roku.

Data wydania: 2009 rok

Ilość stron 720

Wydawnictwo: Bellona

Kup książkę: http://allegro.pl/listing/listing.php?string=ciechanowski+powstanie+warszawskie