Jerzy Mirecki – „Dzieci ’44” (2014)

Jerzy Mirecki - Dzieci' 44Książka Jerzego Mireckiego „Dzieci ’44” powstała w wyniku długoletniego trudu, jaki autor włożył w zebranie, opracowanie i udostępnienie czytelnikom relacji dzieci, które uczestniczyły w Powstaniu warszawskim bądź tylko patrzyły oczami dziecka na obraz tragedii walczącej, płonącej i burzonej Warszawy. Zbiór relacji zawiera nie tylko wspomnienia ówczesnych dzieci Warszawy, ale też relacje o dzieciach – tak jak je zapamiętali dorośli żołnierze Powstania warszawskiego.

Na publikację składa się kilkadziesiąt relacji, złożonych autorowi przez osoby, które przeżyły Powstanie, rozsiane dziś po całym świecie. Intencją autora było ocalenie tych wspomnień od zagłady i udostępnienie ich innym „powstańczym dzieciom”, jak również dzieciom tych dzieci, ich synom, córkom i wnukom. Autor sam przeżył wojnę na ulicy Złotej 63 w Warszawie.

Data wydania: 19 czerwca 2014 roku

Ilość stron: 440

Wydawnictwo: Bellona

Kup książkę: http://allegro.pl/listing/listing.php?string=mirecki+dzieci+44