Wiesław Zdziabek, Maria Pacholska – „Powstanie wielkopolskie 1918-1919” (2008)

Wiesław Zdziabek, Maria Pacholska - Powstanie wielkopolskie 1918-1919Książka poświęcona Powstaniu wielkopolskiemu, które było najbardziej spektakularnym wkładem Wielkopolan w dzieło odbudowy Polski po I wojnie światowej, adresowana jest do szerokiego grona odbiorców. Powinna zadowolić osoby dopiero zaczynające swoją przygodę z historią, a jednocześnie usatysfakcjonować doświadczonego Czytelnika książek historycznych.

Zrozumienie genezy powstania, dynamiki jego rozwoju, a przede wszystkim znaczenia wymaga znajomości kontekstu ogólnopolskiego i ogólnoeuropejskiego. Stąd rozdział 1. mówi o sytuacji Polaków żyjących w XIX w. w granicach trzech państw zaborczych. Treść rozdziału 2. koncentruje się na sytuacji panującej w należącej do Prus Wielkopolsce. Rozdział 3. dotyczy przebiegu I wojny światowej i działalności polskich organizacji niepodległościowych.

Rdzeń książki w rozdziałach 4., 5., 7. stanowi opis wydarzeń bezpośrednio związanych z wybuchem i przebiegiem Powstania. Rozdział 6. poświęcony jest aspektom wewnątrz-organizacyjnym i politycznym. Rozdział 8. omawia sytuację Wielkopolski w okresie między zawarciem rozejmu w Trewirze, który kończy działania wojenne na frontach powstańczych, a podpisaniem traktatu wersalskiego.

Ostatni rozdział przedstawia wydarzenia w skali ogólnopolskiej, które miały miejsce po zakończeniu Powstania. Książkę wzbogacają dokładnie opracowane mapki, teksty źródłowe i fotografie, ponadto bibliografia, indeks nazwisk i miejscowości oraz wykaz skrótów.

Data wydania: 2008 rok

Ilość stron: 112