Władysław Zajewski – „Powstanie listopadowe 1830-1831” (2012)

Władysław Zajewski - Powstanie listopadowe 1830-1831Książka Władysława Zajewskiego „Powstanie listopadowe” jest pierwszą indywidualną syntezą Powstania listopadowego. W odróżnieniu od dotychczasowych prac na ten temat, geneza i przebieg Powstania zostały głęboko zakotwiczone w kontekście europejskim. Wnikliwa analiza wewnętrznych sporów politycznych po nocy 29 listopada 1830 roku została wsparta wyczerpującym opisem polskich zabiegów dyplomatycznych o poparcie rządów europejskich i europejskiej opinii publicznej.

Dzięki studiom archiwalnym w Paryżu i Brukseli autor przełamał tradycyjne sądy historyków polskich, wiążące najczęściej klęskę insurekcji 1830 roku z niewiarą w zwycięstwo polskich wodzów naczelnych. Pokazał, że pojawienie się polskiego państwa na scenie Europy pokongresowej (której współkonstruktorem była imperialna Rosja) na drodze zbrojnego buntu, a potem osamotnionej wojny 1831 roku nie miało realnych szans.

Data wydania: 16 listopada 2012 roku

Ilość stron: 320

Wydawnictwo: Bellona

Kup książkę: http://allegro.pl/listing/listing.php?string=zajewski+powstanie+listopadowe