„Wyklęci. Podziemie zbrojne 1944-1963” (2013)

Książka "Wyklęci" Podziemie zbrojne 1944-1963"KsiążkaWyklęci” Podziemie zbrojne 1944-1963″ jest opracowaniem zbiorowym pod redakcją Marty Markowskiej. Stanowi montaż źródeł historycznych, budujący chronologiczną opowieść o polskim antykomunistycznym podziemiu niepodległościowym po II wojnie światowej. Naoczne relacje świadków tamtych wydarzeń przeplatane są komunikatami, odezwami, rozkazami, a także korespondencją zarówno lokalnych przedstawicieli UB z Centralą, jak i np. Ławrientija Berii ze Stalinem.

„Uskok”, „Huzar”, „Wiktor”, „Róg”, „Łupaszka”, „Żelazny” to tylko kilka pseudonimów z setek tych, którzy w ostatnich latach wojny i po jej zakończeniu nie godzili się na to, aby Polska nadal była zniewolona, tym razem przez Związek Sowiecki.

Całość sprawia, że czujemy się uczestnikami tych wydarzeń. Znacząca część niepublikowanych dotąd materiałów pochodzi z rozległej kwerendy podjętej przez IPN.

Ilość stron: 197 (27 stron ilustracji)

Data wydania: 03.08.2013

Wydawnictwo: Ośrodek KARTA

Kup książkę: http://allegro.pl/listing/listing.php?string=wykleci+podziemie+zbrojne+1944-1963