Akcja Jodła

Akcja Jodła – początkowo miała kryptonim Wrzos, ale po ucieczce płk. Ryszarda Kuklińskiego na Zachód, zmieniono go na Jodła. Akcja została przeprowadzona na początku stanu wojennego i polegała na aresztowaniach i internowaniu działaczy opozycji, uznanych przez władze za groźnych dla bezpieczeństwa państwa. W akcji Jodła wzięło udział ok. 10 tys. funkcjonariuszy bezpieki, którzy wdzierali się do mieszkań i zabierali z nich wytypowanych ludzi bez podania przyczyny. W ciągu pierwszego tygodnia trwania stanu wojennego w więzieniach i ośrodkach internowania znalazło się ok. 5 tys. osób. Ogółem, w okresie trwania stanu wojennego, zostało internowanych ok. 10 tys. osób.

Zobacz: stan wojenny.

« Powrót do Leksykonu