Alkohol

Alkohol – związek organiczny z jedną lub większą ilością grup hydroksylowych połączonych wraz z atomem węgla w hybrydyzacji.

« Powrót do Leksykonu