Koprowski Andrzej

Andrzej Koprowski – ur. 11 marca 1940 r. w Łodzi, polski jezuita, dziennikarz, były prowincjał wielkopolsko-mazowieckiej prowincji Towarzystwa Jezusowego. W 1961 roku ukończył filologię na Uniwersytecie Warszawskim, następnie wstąpił do zakonu jezuitów. Nowicjat odbył w Kaliszu, później rozpoczął studia filozoficzne w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie, a następnie teologię w Warszawie. Od połowy lat 60. współpracował też z dwumiesięcznikiem „Próby” skierowanym do jezuitów. Od 1971 roku wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a w 1979 roku został minowany rektorem Kolegium Teologicznego w Warszawie.

Został awansowany na stanowisko asystenta generała zakonu jezuitów, wiązało się to z częstymi wyjazdami do Rzymu. Jak podaje Leszek Szymowski w książce „Media wobec bezpieki”, już w roku 1968 bezpieka nawiązała z księdzem Koprowskim pierwszy kontakt. Do listopada 1970 roku odbyło się 11 spotkań z księdzem, prowadził je porucznik Stanisław Sternik. Ksiądz chętnie udzielał informacji na temat życia zakonu podając nazwiska zakonników. Został więc zarejestrowany jako TWStudent”. W latach 1971-74 odbyło się 47 spotkań księdza Koprowskiego z oficerami SB.

W 1981 roku kontakt z księdzem odnowił pułkownik Tadeusz Grunwald. Donosił wtedy na najwyższe władze kościelne, na księży przebywających w Watykanie, również tych zagranicznych, a nawet na samego Papieża. Mówił bezpiece o planach politycznych Watykanu. Jak zanotował pułkownik Grunwald, niechęć do współpracy z SB pojawiła się u Koprowskiego dopiero po zabójstwa księdza Popiełuszki. Ksiądz Koprowski przebywał już wtedy w Rzymie od 1983 roku, gdzie był asystentem generała zakonu do spraw Europy Środkowej i Wschodniej.

W 1985 roku współpraca Koprowskiego z pułkownikiem Grunwaldem ustała, kontakt przejął Janusz Czekaj „Tibor”, oficer rezydentury wywiadu PRL w Rzymie. Ksiądz Koprowski, pracujący wtedy w Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego w dalszym ciągu udzielał informacji m.in. o relacjach między duchownymi czy ich stosunku do aktualnych wydarzeń. Wyrejestrowanie księdza nastąpiło w 1987 roku. W latach 1989–1997 kierował nowo powstałą redakcją programów katolickich Telewizji Polskiej, od 2004 roku został zatrudniony w Radiu Watykańskim, w 2005 roku został dyrektorem programowym tej rozgłośni.

« Powrót do Leksykonu