Piłat Andrzej

Andrzej Piłat – ur. 28 października 1945 r. w Sadłowie, polski polityk, poseł na Sejm. Ukończył w 1978 roku studia na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR. Działał m.in. w ZMS i ZSMP. Był też członkiem PZPR. W lipcu 1997 roku został pełnomocnikiem rządu ds. usuwania skutków powodzi w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza. Był posłem na Sejm z ramienia SLD. Od 2001 do 2004 roku był wiceministrem infrastruktury. Miał aranżować przetarg na budowę trzeciej nitki rurociągu naftowego „Przyjaźń” (afera Megagaz).

« Powrót do Leksykonu