Madaliński Antoni

Antoni Madaliński herbu Larysza  – ur. 1739 r., zm. 19 lipca 1804 r. w Borowem,  polski generał, dowódca kawalerii, jeden z dowódców w Insurekcji kościuszkowskiej. Był uczestnikiem Konfederacji barskiej, posłem na Sejm Czteroletni. Należał do Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej, popierającego dzieło Konstytucji 3 Maja. Uczestniczył w wojnie polsko-rosyjskiej w 1792 roku. Od 1793 roku, gdy dowodzona przez niego brygada została na skutek rozbiorów Polski przymusowo przekwaterowana z rodzinnej Wielkopolski na Mazowsze, był aktywny w konspiracji przedpowstańczej.

Madaliński odmówił redukcji swojej brygady i 12 marca 1794 roku rozpoczął marsz na Kraków, co zdeterminowało rozpoczęcie Insurekcji kościuszkowskiej. Był członkiem Sądu Kryminalnego Wojskowego podczas Powstania kościuszkowskiego. W styczniu 1795 roku został aresztowany w Galicji przez Austriaków i wydany Prusakom, przez których po upadku powstania był przewieziony do Wrocławia, następnie Magdeburga. Nie brał udziału w dalszych działaniach niepodległościowych.

« Powrót do Leksykonu