Rybicki Arkadiusz

Arkadiusz Rybicki – polski polityk, działacz społeczny i samorządowy, poseł na Sejm. W drugiej połowie lat 70. związał się ze środowiskiem opozycyjnym na Wybrzeżu. Od 1976 roku współpracował z KOR, a w 1977 był wśród założycieli Studenckiego Komitetu Solidarności w Gdańsku. Po sierpniu 1980 zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność”, w 1981 roku kierował agencją prasową Biura Informacji Prasowej Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”. W czasie stanu wojennego był internowany w Strzebielinku. W 1991 był współzałożycielem Koalicji Republikańskiej. Od 2001 działał w Platformie Obywatelskiej. Zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej.

« Powrót do Leksykonu