Białoruś

Białoruś – państwo położone w Europie Wschodniej i graniczące z Litwą, Łotwą, Rosją, Ukrainą i Polską. Jest krajem śródlądowym (największym takim w Europie).

Członek założyciel ONZ i OBWE, niepodległość od 1991 roku. Wcześniej tereny historycznej Białej Rusi wchodziły w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a następnie była jedną z sowieckich republik do końca istnienia ZSRS. Powierzchniowo 84 kraj na świecie, który zamieszkuje 9,5 mln ludzi. Stolicą Białorusi jest Mińsk.

« Powrót do Leksykonu