Bóg, Honor, Ojczyzna

Bóg, Honor, Ojczyzna – dewiza Wojska Polskiego stanowiąca idealistyczne ujęcie wierności państwu. Została wprowadzona po raz pierwszy na sztandary oddziałów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z 15 października 1943 roku. Dominujący kanon interpretacji dewizy, to: „Ojczyźnie wszystko, prócz miłości Boga najwyższego i Honoru”. Na współcześnie wręczanych sztandarach wojskowych dewiza „Bóg, Honor i Ojczyzna” występuje na środkowym polu, na odwrocie orła, godła Polski.

« Powrót do Leksykonu