Bogumiła Burda

Bogumiła Burda (ur. 22 września 1958 w Krośnie Odrzańskim) – polska historyczka, specjalizująca się w historii nowożytnej oraz dydaktyce historii. W 1992 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. W 2008 roku Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego nadała jej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii.

« Powrót do Leksykonu