Piasecki Bolesław

Bolesław Piasecki – ur. 18 lutego 1915 r. w Łodzi, zm. 1 stycznia 1979 r. w Warszawie, polski polityk narodowy, prawnik i publicysta, oficer Wojska Polskiego, twórca Stowarzyszenia Pax, członek Rady Państwa w PRL, poseł na Sejm PRL. Był jednym z założycieli Obozu Narodowo-Radykalnego, a następnie po rozłamie, przywódcą Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga, głosząc poglądy antykomunistyczne i antysemickie. Jeden z więźniów Berezy Kartuskiej. W czasie II wojny światowej działał w konspiracji. Po wojnie współtworzył i kierował tzw. społecznie postępowym ruchem katolików świeckich, popierającym władze komunistyczne, skupionych wokół tygodnika „Dziś i Jutro”.

« Powrót do Leksykonu