Brama

Brama – rodzaj wejścia na zamknięty teren. Zazwyczaj zamykany otwór znajdujący się w murze lub samym budynku. Bramy mogą być warowne, wejściowe oraz triumfalne.

« Powrót do Leksykonu