Cel

Cel – stan lub obiekt fizyczny do którego się zmierza poprzez działanie, ale także pojęcie oznaczające kres danego działania. Cel może mieć człowiek lub organizacja

« Powrót do Leksykonu