Gród

Gród – rodzaj średniowiecznej osady o charakterze obronnym, w skład której wchodziły domostwa, gospodarstwo i aktyw ludzki. Grody były otoczone wałami lub murami obronnymi, ale także palisadami.

« Powrót do Leksykonu