Chorąży marynarki

Chorąży marynarki – wojskowy stopień podoficerski w polskiej Marynarce Wojennej, odpowiadający chorążemu w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych. Został przekształcony w 1932 roku z istniejącego wcześniej stopnia wojskowego bosman floty. W 1956 roku zniesiono stopień wojskowy chorążego marynarki, a od 1963 pojawił się on ponownie w związku z utworzeniem korpusu chorążych. W 2004 roku, po zlikwidowaniu korpusu chorążych, stopień został przeniesiony do korpusu podoficerów. Oznaczenie kodem NATO: OR-08. Stosowany skrót: chor. mar.

Zobacz więcej: słownik wojskowy.

 

« Powrót do Leksykonu