Czynne prawo wyborcze

Czynne prawo wyborcze – prawo do wybierania swojego kandydata do odpowiednich organów państwowych i samorządowych. Pod pewnymi warunkami zapewnia możliwość udziału w głosowaniach i referendach

« Powrót do Leksykonu