Chłapowski Dezydery

Dezydery ChłapowskiDezydery Chłapowski – ur. 23 maja 1788 r. w Turwi, zm. 27 marca 1879 r. tamże, polski generał, działacz gospodarczy, prekursor pracy organicznej, uczestnik Powstania listopadowego. Członek gwardii honorowej cesarza Napoleona utworzonej przez poznańską szlachtę po Powstaniu wielkopolskim z 1806 roku. Był też adiutantem generała Henryka Dąbrowskiego. Osiadł w rodzinnej Turwi, gdzie uporządkował majątek i rozpoczął wprowadzanie nowoczesnej gospodarki. Całokształtem swojej działalności kładł podstawy pracy organicznej, tym samym opierając się germanizacji. Wspierał przedsięwzięcia jak Bazar Poznański i Towarzystwo Pomocy Naukowej oraz towarzystwa kredytowe.

« Powrót do Leksykonu