Lipowczyk Edward

Edward Lipowczyk – ps. „E-2”. Urodzony 16 listopada 1924 roku w leśniczówce Kobylarnia koło Bydgoszczy. Wychowany w atmosferze szacunku dla Ojczyzny, kulcie broni i  tradycji łowieckich. Od lipca 1945 roku w działał w 7 osobowej grupie partyzanckiej – „Bojowy Oddział Armii Krajowej”, grupa przeprowadziła 23 akcje bojowe przeciw władzy komunistycznej. Do najbardziej spektakularnych akcji należało rozbrojenie posterunku MO w Białych Błotach 10 września 1945 roku. Aresztowany i skazany dwukrotnie na karę śmierci, po roku przebywania w celi śmierci karę, w akcie łaski, zamieniono mu na dożywocie, następnie w wyniku amnestii na 15 lat więzienia. Był inwigilowany i prześladowany przez SB, podejrzewany o szpiegostwo na rzecz państw zachodnich w wyniku wizyty brata z RFN. Zmarł 29 grudnia 2011 roku.

« Powrót do Leksykonu