Egzekucja

Egzekucja – w prawie karnym pojęcie oznaczające wykonanie wyroku śmierci. Pojęcie oznacza także w terminologii prawniczej wykonanie orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej w oparciu o tytuł wykonawczy.

« Powrót do Leksykonu