Eugenika

Eugenika – pojęcie dotyczące selektywne/wydzielone rozmnażanie się zwierząt, w tym ludzi, prowadzone w celu ulepszania gatunków z pokolenia na pokolenie.

Pojęcie eugeniki zostało wprowadzone przez Francisa Galtona, który był spokrewniony z Karolem Darwinem. Obecnie uznaje się, że jest to zestaw poglądów przyjmujących, że cechy dziedziczne gatunku należy doskonalić lub je „eliminować”

« Powrót do Leksykonu