Europejski Trybunał Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka – europejski organ sądownictwa międzynarodowego powołany w 1959 roku. Siedziba Trybunału znajduje się w Strasburgu, we Francji. Orzeka w sprawach praw człowieka zapisanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i protokołach dodatkowych do niej, rozpatrując skargi obywateli 47 państw członkowskich Rady Europy, które ratyfikowały Konwencję.

« Powrót do Leksykonu