FOZZ

Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (FOZZ) – fundusz powołany na mocy ustawy z 15 lutego 1989 roku przez Sejm PRL, jako jeden z państwowych funduszy celowych, którego oficjalnym celem była spłata polskiego zadłużenia zagranicznego oraz gromadzenie i gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel. Rzeczywistym zadaniem funduszu było skupowanie na wtórnym rynku zagranicznych długów PRL po znacznie obniżonych cenach, wynikających z niskich notowań długu.

Ponieważ jego cele nie były zgodne z obowiązującym prawem międzynarodowym, FOZZ prowadził tajną działalność, a za całą sprawą stały służby specjalne PRL. Wykup długów odbywał się przez „podstawione”, często stworzone w tym celu spółki. W praktyce działalność Funduszu doprowadziła do jednej z największych w historii III RP defraudacji środków publicznych. Sprawa ta określana jest jako afera FOZZ.

« Powrót do Leksykonu