Frombork

Frombork – miasto w województwie warmińsko-mazurskim, położone na Równinie Warmińskiej, nad Zalewem Wiślanym. We Fromborku znajduje się port morski oraz morskie przejście graniczne. Początkowo miasto stanowiło własność biskupów warmińskich, od 1320 roku należało do kapituły. We Fromborku przebywał Mikołaj Kopernik, który jako kanonik kapituły warmińskiej żył i pracował na Wzgórzu Katedralnym niemal nieprzerwanie od roku 1510 do dnia swojej śmierci w maju 1543 roku. Opracował tutaj swoje najważniejsze dzieło „O obrotach sfer niebieskich”. Mikołaj Kopernik został pochowany w zespole katedralnym we Fromborku. Po I rozbiorze Polski Frombork znalazł się w granicach Prus. Do Polski miasto zostało włączone dopiero po II wojnie światowej.

« Powrót do Leksykonu