Wrocław

Wrocław – miasto w południowo-zachodniej Polsce, położone nad Odrą i czterema jej dopływami. Siedziba władz województwa dolnośląskiego i powiatu wrocławskiego. Jest historyczną stolicą Dolnego Śląska, a także całego Śląska. Wrocław jest jednym z najstarszych miast Polski pod względem lokacji na prawach miejskich. W 1741 roku podczas wojen śląskich miasto, wraz z większością Śląska, zostało zdobyte przez króla Fryderyka II i stało się częścią Prus. W czasie II wojny światowej, 25 sierpnia 1944 roku miasto zostało ogłoszone twierdzą (niem. Festung Breslau) i otrzymało rozkaz bronienia się do ostatniego żołnierza. Walki Niemców z Sowietami o twierdzę Wrocław trwały od 13 lutego do 6 maja 1945 roku. Wrocław poddał się cztery dni po Berlinie.

W wyniku walk między Armią Czerwoną i Wehrmachtem zniszczono około 70% miasta, a niektóre dzielnice zrównano z ziemią. Na konferencji w Poczdamie zapadła decyzja o przekazaniu Polsce Śląska wraz z Wrocławiem, zaś ludność niemiecką, która nie opuściła miasta przed oblężeniem Wrocławia, przesiedlono do sowieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Do Wrocławia zaczęła napływać ludność polska, głównie z centralnej Polski i Wielkopolski oraz wysiedleni mieszkańcy Kresów Wschodnich, głównie ze Lwowa i okolic oraz z Wileńszczyzny. Na początku czerwca 1982 roku we Wrocławiu powstała Solidarność Walcząca.

Zobacz więcej: Wrocław.

« Powrót do Leksykonu