Katowice

Katowice – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, jeden z głównych ośrodków Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Przełomowe znaczenie dla rozwoju Katowic miało przejęcie dóbr ziemskich przez rodzinę Wincklerów. Szybka industrializacja i rozbudowa linii komunikacyjnych sprzyjały urbanizacji wsi. W dniu 11 września 1865 roku król Prus Wilhelm I Hohenzollern nadał Katowicom prawa miejskie. W mieście działały liczne polskie organizacje patriotyczne i społeczne. W wyniku Powstań śląskich Katowice w 1922 roku zostały włączone w granice odrodzonej Polski.

W czasie II wojny światowej Górny Śląsk, a z nim Katowice, w przeciwieństwie do większości polskich terenów, został włączony bezpośrednio do III Rzeszy. W okresie okupacji niemieckiej starano się zniszczyć wszystkie ślady polskości. W Katowicach w trakcie okupacji działały struktury AK w postaci Inspektoratu Katowice. Po 1945 roku miasto odzyskało dawne znaczenie jako ośrodek przemysłowy i administracyjny. Przez trzy lata, od 1953 do 1956 roku, zmieniono nazwę miasta na Stalinogród. Po 13 grudnia 1981 roku i wprowadzeniu przez władze PRL stanu wojennego, w Katowicach doszło do strajku załóg m.in. w hucie „Baildon” oraz w kopalniach. W dniu 16 grudnia, w wyniku użycia broni w kopalni Wujek przez ZOMO, 7 górników zginęło na miejscu, a na skutek odniesionych ran 2 następnych zmarło później w szpitalu.

« Powrót do Leksykonu