Gotyk

Gotyk – styl w architekturze i innych dziedzinach sztuk plastycznych.

Powstał przed połową XII wieku we Francji i szybko rozprzestrzenił się w Anglii, a następnie w wielu innych państwach Europy. Dzielił się na trzy okresy (w zależności od państwa): gotyk wczesny, gotyk dojrzały, gotyk płomienisty (późny). Architektura gotycka charakteryzowała się zastosowaniem łuku ostrego, sklepienia krzyżowo-żebrowego i systemu łuków przyporowych, odciążających ściany budowli. W budowlach przekrywanych sklepieniem kolebkowym (łuk półokrągłym) wysokość sklepienia była ściśle związana z jego rozpiętością. Budowle gotyckie miały wiele okien, wypełnianych zazwyczaj witrażami, strzeliste wieże, bogato zdobione portale. Wnętrza kościołów zdobiły często freski, przedstawiające sceny biblijne.

« Powrót do Leksykonu