Osada

Osada – miejsce pobytu (raczej dłuższego) danej grupy ludzi, która w tym celu zapewnia sobie narzędzia i obiekty umożliwiające życie codzienne.

Osada wielkościowo osiąga wielkość pomiędzy miastem a wsią (tak było w Królestwie Polskim). Zgodnie z ustawą, „osada to niewielka jednostka osadnicza na terenie wiejskim o odmiennych charakterze zabudowy albo zamieszkana przez ludność związaną z określonym miejscem pracy”.

« Powrót do Leksykonu