Skibniewska Halina

Halina Skibniewska z domu Erentz (ur. 10 stycznia 1921 w Warszawie, zm. 20 kwietnia 2011 tamże) – polska architekt i urbanistka, profesor doktor inżynier architektury, polityk.

Podczas okupacji niemieckiej działała w AK. Absolwentka Politechnice Warszawskiej w 1948). Od 1975 do 1985 była profesorem Politechniki Warszawskiej. Jej zainteresowania naukowe koncentrowały się na zagadnieniach związanych z życiem człowieka w mieście, społeczną funkcją obiektów mieszkalnych, ekologią miasta. W latach 1965–1985 była posłanką na Sejm PRL IV, V, VI, VII i VIII kadencji. Zasiadała w komisjach Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Mandatowo-Regulaminowej oraz Kultury i Sztuki. Została odznaczona Srebrnym Krzyż Zasługi (1955), Medalem 10-lecia Polski Ludowej (1955), Krzyżem Kawalerskim (1962) Komandorskim (1969) Orderu Odrodzenia Polski (1974), Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2003).

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz