Homilia

Homilia – jeden z rodzajów kazania polegający na czytaniu wybranych fragmentów Pisma Świętego i ich objaśnianiem, często w kontekście danej sytuacji politycznej czy też społecznej.

Homilia często niesie ze sobą moralne porady i wskazówki dla wiernych. Często homilia jest mylnie utożsamiana z kazaniem.

« Powrót do Leksykonu