Kazanie

Kazanie (łac. sermo) – rodzaj literatury w formie przemowy wygłaszanej zazwyczaj przez duchownego, w której naucza on i przekazuje określone treści religijne.

W chrześcijaństwie kazania wygłasza się zazwyczaj z ambony, a jednym z jego rodzajów jest np. homilia.

« Powrót do Leksykonu