Implozja

Implozja – jest to nagłe zapadanie się materii wewnątrz siebie, w wyraźnie zamkniętym obszarze.

Implozja jest przeciwieństwem eksplozji i jest wywoływana różnicą ciśnień (np. pękająca żarówka to przykład implozji).

« Powrót do Leksykonu