Instrument

Instrument – narzędzie najczęściej w postaci przyrządu, które służy do wykonywania muzyki, np. gitara, pianino, fortepian itd.

Instrumentem jest także narzędzie przeznaczone do danej czynności, np. narzędzia chirurgiczne. W ujęciu potocznym instrument to coś, a nawet ktoś, kim można się posłużyć.

« Powrót do Leksykonu