Frankowski Jan

Jan Frankowski (ur. 21 kwietnia 1912 w Sandomierzu, zm. 7 lutego 1976 w Warszawie) – polski prawnik i publicysta, działacz katolicki, poseł na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL I, II, III, IV i V kadencji (1947–1972).

Absolwent Uniwersytetu Poznańskiego (1936) z tytułem doktora ekonomii i prawa.  W 1945 znalazł się w Lublinie, gdzie podjął współpracę z PKWN i Rządem Tymczasowym. W latach 1945–1949 pracował w ministerstwach rolnictwa i reform rolnych oraz handlu wewnętrznego. W 1947 wszedł w skład Sejmu Ustawodawczego RP. Zasiadał w Komisjach: Planu Gospodarczego, Prawniczej i Regulaminowej, Skarbowo-Budżetowej, Spółdzielczości, Aprowizacji i Handlu, Administracji i Bezpieczeństwa, Pracy i Opieki Społecznej oraz Wyznaniowej i Narodowościowej. Reelekcję uzyskał w 1952 roku. W latach 1952-56 należał do Stowarzyszenia PAX. Opuścił je po październiku 1956 r., by zostać założycielem i prezesem Zarządu Głównego ChSS. Pełnił także funkcję redaktora naczelnego organu Stowarzyszenia „Za i Przeciw”. Po przełomie październikowym 1956 znalazł się w Sejmie PRL II kadencji. Reelekcję uzyskiwał w latach 1961, 1965 i 1969, od 1961 posłując jako przedstawiciel ChSS. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz