Kubit Jan

Jan Kubit (ur. 21 listopada 1933 w Głowience) – polski polityk.

Absolwent Politechniki Charkowskiej (1956). W 1952 wstąpił do PZPR. W latach 1976–1985 pełnił mandat posła na Sejm PRL VII i VIII, zasiadając w Komisji Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz w Komisji Górnictwa, Energetyki i Chemii, a ponadto w VII kadencji Komisji Przemysłu Ciężkiego, Maszynowego i Hutnictwa, a w VIII kadencji w Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz