Jędrusie

„Jędrusie” – oddział partyzancki wywodzący się z lokalnej organizacji konspiracyjnej „Odwet”, działający w okresie od wiosny 1941 roku do końca wojny na ziemi kieleckiej i Podkarpaciu. Skupiał głównie gimnazjalną, patriotyczną młodzież harcerską z Tarnobrzega i jego okolic. Twórcą „Jędrusiów” był phm. Władysław Jasiński pseud. „Jędruś”. Poległ podczas akcji w styczniu 1943 roku. Miał wówczas 33 lata. Z czasem oddział „Jędrusiów” podporządkował się Armii Krajowej.

« Powrót do Leksykonu