Jerzmanowice

Jerzmanowice – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim. Lokacja Jerzmanowic nastąpiła pomiędzy 1325 a 1335 rokiem. W źródłach pisanych pojawia się po raz pierwszy w 1335 roku. W dokumentach z 1326 roku wieś nazwano villa Hermani. Kilkanaście lat później w dokumentach pojawia się de Yrzmanowicz.  Zmiana związana jest ze spolszczeniem niemieckiego imienia Herman na polskie Jirzman lub Jerzman. Później nazwa przekształciła się na Jerzmanowice.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz