Centkowski Jerzy

Jerzy Centkowski (ur. 1941, zm. 14 marca 2014) – polski historyk.

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalista w zakresie dydaktyki historii i historii najnowszej Niemiec. Był profesorem Instytutu Historii Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego i rektorem Wyższej Szkoły Mazowieckiej w Warszawie. Autor podręczników szkolnych i akademickich.

« Powrót do Leksykonu