Marzec

Marzec jest trzecim miesiąc roku według kalendarza gregoriańskiego. Ma 31 dni. Nazwa „marzec” pochodzi od łacińskiej nazwy Martius (miesiąc Marsa). Dawna polska nazwa to brzezień. Marzec to na półkuli północnej miesiąc równonocy wiosennej, a na południowej – równonocy jesiennej. 21 marca obchodzimy pierwszy dzień wiosny. Z marcem związane jest polskie przysłowie „W marcu jak w garncu”.

« Powrót do Leksykonu