Dygdała Jerzy

Jerzy Dygdała (ur. 1945) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych. Specjalizuje się w historii nowożytnej. Doktorat obronił w 1974, a habilitację w 1983. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1995. Był zatrudniony w Instytucie Historii PAN.

« Powrót do Leksykonu