Modlinger Jerzy

Jerzy Modlinger – ur. 29 sierpnia 1952 roku w Warszawie, Od 1978 roku związany z opozycją, 1978-1980 składacz „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR. 1979-1980 zatrudniony w redakcji „Ekspresu Wieczornego”. Od  września 1980 roku redaktor „NTO. Informator Wewnętrzny dla Kół Nauki, Techniki, Oświaty NSZZ «Solidarność» Regionu Mazowsze”, następnie współzałożyciel i redaktor „Serwisu Informacyjnego Mazowsze” oraz redaktor „Wiadomości Dnia”. W 1981 roku członek redakcji „Tygodnika Solidarność” oraz „Niezależności”. W czasie stanu wojennego był rozpracowywany przez SB

W latach 1982–1989 członek redakcji podziemnego pisma „Karta”, w pracował jako 1982 roku drukarz. W 1989 roku zatrudniony w redakcjiGazety Wyborczej”, 1989-2001 redaktor, szef działu, korespondent i wydawca „Wiadomości” w TVP. Od 2001 właściciel firmy Jerzy Modlinger Media.

Jego ojciec był przedwojennym komunistą działającym w Związku Patriotów Polskich, przewodniczącym lokalnego oddziału ZPP. Po II wojnie światowej wstąpił do PPR i PZPR. Przed wojną był aplikantem sądowym we Lwowie, po wojnie pracował w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej.

« Powrót do Leksykonu